जिल्हा परिषद, यवतमाळ - पद भरती 2013-2014

अर्ज स्वीकारण्याची शेवटची तारीख 15-Sep-2014 आहे. या मुदती नंतर अर्ज स्विकारले जाणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी.

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या शाखेत रोखीने परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी प्रिंट झालेल्या अधिकृत चलनाचाच वापर करावा. बँकेत चलान भरून आल्यानंतरच कृपया सविस्तर अर्ज भरावा.

भरती संदर्भातील माहिती
Sr.No. Notification Date Details
1 जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात 25-Aug-2014 View Details

2

जिल्हा परिषद यवतमाळ, रिक्त पदे भारती बाबत जाहिरात (Scheduled Area))

25-Aug-2014

View Details

3

परीक्षा शुल्क बँक चलन

25-Aug-2014

Print Chalan

4

ऑनलाईन अर्ज करण्याच्या सविस्तर सुचना

25-Aug-2014

View Details

सरळ सेवेने भरावयाची पदे
अ. क्र. पदाचे नाव पदाचा तपशील अर्ज करा
1 कनिष्ठ लेखाधिकारी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
2 वरिष्ठ सहाय्यक (लेखा) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
3 कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
4 कनिष्ठ अभियंता (बां. वि.) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
5 कनिष्ठ अभियंता (पा. पु. वि.) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
6 तारतंत्री जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
7 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
8 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
9 औषध निर्माण अधिकारी जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
10 विस्तार अधिकारी (कृषी ) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
11 विस्तार अधिकारी (सांखिकी) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
12 लघुलेखक जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
13 परिचर जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
14 आरोग्य सेवक (पुरुष) इतर (अनुसूचित क्षेत्र) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
15 आरोग्य सेवक (पुरुष) हंगामी (अनुसूचित क्षेत्र) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
16 कंत्राटी ग्रामसेवक (अनुसूचित क्षेत्र) जाहिराती मध्ये नमूद केले आहे. Apply
कृपया अर्जामधील माहिती इग्लिश मध्ये भरा.

Note:The site is best viewed in most of the browsers. In case you face any problem, please try using different browser version/type. The site may experience peak load at any given point of time, if you experience any technical issue, please visit site after some time. In case technical issue persists please email us at support@zpytl.applyjobz.com with details.